Λογότυπο ΣΤΕΕΑ
Αρχική Σελίδα Ο ΣΤΕΕΑ Τα Μέλη Νέα Άρθρα Δραστηριότητες Εγγραφή Σύνδεση Μέλους Επικοινωνία
Θέματα που εξετάζει η Leaseurope
 

 

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΕΙ  Η LEASEUROPE 

Distance Sales Directive και Consumer Credit Directive: δύο οδηγίες που αποσκοπούν στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών κατά τις διασυνοριακές συναλλαγές τους μέσα από την εγκαθίδρυση του σεβασμού στα δικαιώματά τους και την απαγόρευση παραπλανητικών ή επιθετικών πρακτικών των επιχειρήσεων προς αυτούς.   Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Κλάδο καθώς κάποια άρθρα δεν έχουν ισχύ στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών μεταφοράς.  
 
VAT Place of Supply :  εξετάζει το ποιος θα πρέπει να είναι ο τόπος επιβολής του ΦΠΑ στις διασυνοριακές συναλλαγές καθώς και τρόπους για να αποφευχθεί διπλή επιβολή του.  

Treatment of Unguaranteed Residual Values : παρέμβαση για διευκρινίσεις όσον αφορά στον χειρισμό των υπολειμματικών αξιών ώστε να διασφαλισθούν ίσοι όροι για τις εταιρείες leasing.

Environmental Car Taxation :  έχει συσταθεί ειδική επιτροπή η οποία αναλύει την επίδραση και/ή τις ευκαιρίες που μπορεί να προκαλέσει το αυξημένο ενδιαφέρον της ΕΕ για περιβαλλοντικά θέματα ενώ παράλληλα αναπτύσσει τρόπους επικοινωνίας και πίεσης σε ότι αφορά στην φορολογία των αυτοκινήτων του Κλάδου.

Security issues: έχει συσταθεί επιτροπή η οποία εξετάζει τρόπους αντιμετώπισης των φαινόμενων κλοπής και υπεξαίρεσης των αυτοκινήτων κυρίως μέσα από την συνεργασία των αρχών των κρατών-μελών. 

 Cal lfor Regulation :  τα επαναλαμβανόμενα παράπονα των καταναλωτών που δέχθηκαν τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτή σχετικά με την κακή ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών του Κλάδου και η σχετική πρόσκληση για συμμόρφωση που απηύθυνε η ΕΚ, οδήγησαν στην διατύπωση ενός κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας, με σκοπό να αποφευχθεί η λήψη αυστηρότερων μέτρων.

Small Claims Procedure :έχει υποβληθεί πρόταση για να απλουστευθούν και επισπευσθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την είσπραξη των επισφαλών απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 2.000 €.

No Show Fee : εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους θα κατοχυρώνονται οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων για την χρέωση noshowfee και έχει έρθει σε επαφή για αυτό με εκπροσώπους των πιο διαδεδομένων πιστωτικών καρτών  για να βρεθούν τρόποι εφαρμογής τους.

European Leasing Barometer : έρευνα η οποία πραγματοποιείται τρεις φορές τον χρόνο με την συμμετοχή των εταιρειών-μελών και που σκοπό έχει να καταγράψει το επίπεδο εμπιστοσύνης αλλά και τις προσδοκίες των εταιρειών, τόσο σε ένα ευρύτερο οικονομικό πλαίσιο όσο και στον συγκεκριμένο κλάδο που δραστηριοποιούνται.  

 

 

 

 

Επιστροφή

Σχετικά Άρθρα

Δεν υπάρχουν άρθρα στην Κατηγορία


Περισσότερα ...


Αναζήτηση:
Σύνθετη ΑναζήτησηΤΡΟΧΟΣ for Windows

ΣΕΤΕ

Lease Europe
© 2008 ΣΤΕΕΑ | Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως ΑυτοκινήτωνWeb Design by Invensys Limited