Λογότυπο ΣΤΕΕΑ
Αρχική Σελίδα Ο ΣΤΕΕΑ Τα Μέλη Νέα Άρθρα Δραστηριότητες Εγγραφή Σύνδεση Μέλους Επικοινωνία
Ενοικίαση με Οδηγό

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 15732/2012 οι Εταιρείες Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων επιτρέπεται να παρέχουν και υπηρεσία οδηγού.   Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 3053 Β/2012, και οι διατάξεις προβλέπουν:

 Τα Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ πρέπει:

 • Να είναι κυβισμού πάνω από 1.500 κ.ε.
 • Να ανήκουν στην κατηγορία εκπομπών EURO V ή μεταγενέστερη
 • Να έχουν μέγιστο χρόνο κυκλοφορίας επτά (7) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους.    Αν πρόκειται για ανοικτού τύπου αυτοκίνητα ο μέγιστος χρόνος κυκλοφορίας είναι εννέα (9) χρόνια.   Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας δεν μπορεί να διαφέρει περισσότερο από ένα χρόνο από την ημερομηνία κατασκευής τους.

Οι ΟΔΗΓΟΙ των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων πρέπει:

 • Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή συγκεκριμένα πλημμέλήματα.
 • Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης κατηγορίας Β’ σε ισχύς, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 24 μήνες πριν.
 • Να είναι υγιείς σύμφωνα με συγκεκριμένες ιατρικές εξετάσεις.

Η ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

 • Γίνεται μόνο βάσει προκράτησης.  
 • Η σύμβαση είναι διάρκειας τουλάχιστον 12 ωρών.  
 • Η μεταφορά με κόμιστρο απαγορεύεται.

 Οι Επιχειρήσεις Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων που θέλουν να προσφέρουν την υπηρεσία οδηγού θα πρέπει να κάνουν σχετική αναγγελία στον Ε.Ο.Τ. 

 Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που πρέπει να υποβάλλουν είναι:

 • Αίτηση - δήλωση (Υπόδειγμα 1 της ΚΥΑ 15732/2012)
 • Πιστοποιητικά Ταξινόμησης και Φωτοτυπίες των Αδειών Κυκλοφορίας των αυτοκινήτων
 • Τίτλο ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης για χώρο στάθμευσης (για το 50% των αυτοκινήτων, ελάχιστου εμβαδού 6 τ.μ. ανά αυτοκίνητο και εφόσον ο συνολικός αριθμός των αυτοκινήτων είναι πάνω από 10)
 • Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου εκατό ευρώ (100€) πλέον χαρτοσήμου (κατατίθεται σε οποιοαδήποτε Δ.Ο.Υ. στον κωδικό 3741).

 Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί 

 • μέσω της οικείας Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ., 
 • μέσω των Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης,
 • ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου eugo (http://www.ermis.gov.gr/)

 Μετά από 15 ημέρες από την υποβολή των δικαιολογητικών χορηγείται Βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας.  Αν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις η οικεία Π.Υ.Τ. απαγορεύει την άσκησή της και γνωστοποιεί γραπτώς τους λόγους.

 

Επιστροφή

Σχετικά ΆρθραΠερισσότερα ...


Αναζήτηση:
Σύνθετη ΑναζήτησηΤΡΟΧΟΣ for Windows

ΣΕΤΕ

Lease Europe
© 2008 ΣΤΕΕΑ | Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως ΑυτοκινήτωνWeb Design by Invensys Limited